Perfil do autor

Boehmia, Erik, Loughborough University, Reino Unido